Božićne jaslice - komplet 8 figura, 16cm

Art.br.:000682  

MATERIJALplastika   

DIMENZIJE
  •  visina: 16 cm 
  •  količina: 8 figura

Cijena: 693,00 kn