Crkvena oprema - Križni put

Križni put 14 postaja

3.698,00 kn / 490,81 €

Križni put 14 postaja

3.698,00 kn / 490,81 €

Križni put 15 postaja

6.589,00 kn / 874,51 €

Križni put 14 postaja

3.698,00 kn / 490,81 €


Križni put 15 postaja

5.038,00 kn / 668,66 €

Križni put - drvo, ručno bojan

138.560,00 kn / 18.390,07 €

Križni put

87.600,00 kn / 11.626,52 €

Križni put

87.600,00 kn / 11.626,52 €

Križni put

59.950,00 kn / 7.956,73 €

Križni put

59.950,00 kn / 7.956,73 €


Križni put 15 postaja

927,00 kn / 123,03 €