Crkvena oprema - Pokretni oltari

Bolesničko pomazanje

783,00 kn / 103,92 €

Pokretni oltar 20 cm

1.908,00 kn / 253,24 €

Pokretni oltar 21 cm

1.603,00 kn / 212,75 €


Pokretni oltar - 5x25cm

2.341,00 kn / 310,70 €