Križevi - Drveni križevi

Križ sv. Benedikta

247,00 kn / 32,78 €

Križ

93,00 kn / 12,34 €

Križ

93,00 kn / 12,34 €

Križ maslinovo drvo

42,00 kn / 5,57 €

Križ maslinovo drvo

57,00 kn / 7,57 €


Križ 20 cm

82,00 kn / 10,88 €

Križ 20 cm

82,00 kn / 10,88 €

Križ 15 cm

70,00 kn / 9,29 €

Križ 15 cm

70,00 kn / 9,29 €

Križ 25 cm

67,00 kn / 8,89 €

Križ 25 cm

67,00 kn / 8,89 €

Križ 13,5 x 8,5 cm

69,00 kn / 9,16 €


Križ 26 cm

438,00 kn / 58,13 €

Križ 26 cm

438,00 kn / 58,13 €

Križ 19 X 11,5 cm

339,00 kn / 44,99 €

Križ 26,5 x 17 cm

339,00 kn / 44,99 €

Križ 23 cm

360,00 kn / 47,78 €

Križ 23 cm

360,00 kn / 47,78 €


Križ - 16 cm

313,00 kn / 41,54 €

Križ - 16 cm

313,00 kn / 41,54 €

Križ - 26 cm

589,00 kn / 78,17 €

Križ - 26 cm

589,00 kn / 78,17 €

Križ sv. Benedikt

65,00 kn / 8,63 €


Križ Djevica Marija

34,00 kn / 4,51 €

Križ 27 cm

57,00 kn / 7,57 €

Križ 27 cm

57,00 kn / 7,57 €

Križ - 50 x 28 cm

432,00 kn / 57,34 €

Križ - 140 x 75 cm

5.700,00 kn / 756,52 €

Križ - 140 x 75 cm

5.700,00 kn / 756,52 €


Križ - 240 x 150 cm

11.400,00 kn / 1.513,04 €

Križ - 240 x 150 cm

11.400,00 kn / 1.513,04 €