Crkvena oprema - Ambon i klecala

Ambon 34x28 cm

547,00 kn / 72,60 €

Ambon 34x28 cm

547,00 kn / 72,60 €

Ambon 40x32cm

600,00 kn / 79,63 €

Ambon 40x32cm

600,00 kn / 79,63 €


Klecalo baršun

4.100,00 kn / 544,16 €

Klecalo baršun

4.100,00 kn / 544,16 €

Ambon na stalku

3.112,00 kn / 413,03 €

Ambon na stalku

3.112,00 kn / 413,03 €

Ambon s dva stupa

6.943,00 kn / 921,49 €

Ambon s dva stupa

6.943,00 kn / 921,49 €


Prekrivač za ambon

912,00 kn / 121,04 €

Prekrivač za ambon

912,00 kn / 121,04 €

Prekrivač za ambon

912,00 kn / 121,04 €


Prekrivač za ambon

912,00 kn / 121,04 €

Prekrivač za ambon

470,00 kn / 62,38 €

Prekrivač za ambon

470,00 kn / 62,38 €

Prekrivač za ambon

1.133,00 kn / 150,37 €

Prekrivač za ambon

1.133,00 kn / 150,37 €


Izrezbareno klecalo s baršunom

10.032,00 kn / 1.331,48 €

Stolica s baršunom

5.472,00 kn / 726,26 €

Stolica s baršunom

5.472,00 kn / 726,26 €


Ambon

14.400,00 kn / 1.911,21 €

Ambon

14.400,00 kn / 1.911,21 €