Božićne jaslice - komplet 8 figura, 20cm

Art.br.:000685  

MATERIJALplastika   

DIMENZIJE
  •  visina: 20 cm 
  •  količina: 8 figura

Cijena: 1.028,00 kn