Liturgijsko posuđe - Pokaznice i relikvijari

Pokaznica 57 cm

5.806,00 kn / 770,59 €

Pokaznica 57 cm

5.806,00 kn / 770,59 €

Pokaznica 59 cm

5.799,00 kn / 769,66 €

Pokaznica 59 cm

5.799,00 kn / 769,66 €

Pokaznica 61 cm

12.448,00 kn / 1.652,13 €

Pokaznica 61 cm

12.448,00 kn / 1.652,13 €

Relikvijar 16 cm

509,00 kn / 67,56 €


Pokaznica 40 cm

2.455,00 kn / 325,83 €

Pokaznica 40 cm

2.455,00 kn / 325,83 €

Pokaznica 17 cm

927,00 kn / 123,03 €

Pokaznica 17 cm

927,00 kn / 123,03 €

Relikvijar 5 cm

243,00 kn / 32,25 €

Relikvijar 4 cm

236,00 kn / 31,32 €


Klasnična luna

433,00 kn / 57,47 €

Relikvijar 8 cm

372,00 kn / 49,37 €

Pokaznica 27 cm

1.740,00 kn / 230,94 €

Pokaznica 27 cm

1.740,00 kn / 230,94 €


Relikvijar

7.752,00 kn / 1.028,87 €

Relikvijar

7.752,00 kn / 1.028,87 €

Postolje za pokaznicu

4.940,00 kn / 655,65 €

Postolje za pokaznicu

4.370,00 kn / 580,00 €


Relikvijar

380,00 kn / 50,43 €

Relikvijar

380,00 kn / 50,43 €

Pokaznica 57 cm

5.806,00 kn / 770,59 €

Pokaznica 57 cm

5.806,00 kn / 770,59 €

Pokaznica 40 cm

9.277,00 kn / 1.231,27 €

Pokaznica 40 cm

9.277,00 kn / 1.231,27 €

Pokaznica - 18 cm

859,00 kn / 114,01 €


Relikvijar s cirkonima

1.336,00 kn / 177,32 €

Relikvijar

1.629,00 kn / 216,21 €

Relikvijar

1.629,00 kn / 216,21 €

Relikvijar

759,00 kn / 100,74 €

Relikvijar

759,00 kn / 100,74 €

Relikvijar

2.995,00 kn / 397,50 €

Relikvijar

2.995,00 kn / 397,50 €


Relikvijar

1.760,00 kn / 233,59 €

Relikvijar

1.760,00 kn / 233,59 €

Relikvijar

1.445,00 kn / 191,78 €

Relikvijar

1.445,00 kn / 191,78 €